วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

FXPHD: Maya Lighting and Rendering

FXPHD: Maya Lighting and Rendering
This class covers everything from lighting theory and practice, mental ray
shaders in maya, and Gi, to render passes and compositing techniques.


Download:
Code:
http://rapidshare.com/files/82886181/FXPHDMaya.part01.rar
http://rapidshare.com/files/82896856/FXPHDMaya.part02.rar
http://rapidshare.com/files/82915518/FXPHDMaya.part03.rar
http://rapidshare.com/files/82929164/FXPHDMaya.part04.rar
http://rapidshare.com/files/82951621/FXPHDMaya.part05.rar
http://rapidshare.com/files/82969937/FXPHDMaya.part06.rar
http://rapidshare.com/files/82988252/FXPHDMaya.part07.rar
http://rapidshare.com/files/83011393/FXPHDMaya.part08.rar
http://rapidshare.com/files/83034400/FXPHDMaya.part09.rar
http://rapidshare.com/files/83053370/FXPHDMaya.part10.rar
http://rapidshare.com/files/83079458/FXPHDMaya.part11.rar
http://rapidshare.com/files/83094781/FXPHDMaya.part12.rar
http://rapidshare.com/files/83139425/FXPHDMaya.part13.rar
http://rapidshare.com/files/83154860/FXPHDMaya.part14.rar
http://rapidshare.com/files/83169422/FXPHDMaya.part15.rar
http://rapidshare.com/files/83185834/FXPHDMaya.part16.rar
http://rapidshare.com/files/83202623/FXPHDMaya.part17.rar
http://rapidshare.com/files/83219552/FXPHDMaya.part18.rar
http://rapidshare.com/files/83239277/FXPHDMaya.part19.rar
http://rapidshare.com/files/83263902/FXPHDMaya.part20.rar
http://rapidshare.com/files/83283158/FXPHDMaya.part21.rar
http://rapidshare.com/files/83300228/FXPHDMaya.part22.rar
http://rapidshare.com/files/83317591/FXPHDMaya.part23.rar
http://rapidshare.com/files/83333945/FXPHDMaya.part24.rar
http://rapidshare.com/files/83349612/FXPHDMaya.part25.rar
http://rapidshare.com/files/83361393/FXPHDMaya.part26.rar
http://rapidshare.com/files/83372141/FXPHDMaya.part27.rar
http://rapidshare.com/files/83386400/FXPHDMaya.part28.rar
http://rapidshare.com/files/83395162/FXPHDMaya.part29.rar
http://rapidshare.com/files/83406001/FXPHDMaya.part30.rar
http://rapidshare.com/files/83423776/FXPHDMaya.part31.rar
http://rapidshare.com/files/83444980/FXPHDMaya.part32.rar
http://rapidshare.com/files/83463332/FXPHDMaya.part33.rar
http://rapidshare.com/files/83483782/FXPHDMaya.part34.rar
http://rapidshare.com/files/83503624/FXPHDMaya.part35.rar
http://rapidshare.com/files/83555126/FXPHDMaya.part36.rar
http://rapidshare.com/files/83584410/FXPHDMaya.part37.rar
http://rapidshare.com/files/83601316/FXPHDMaya.part38.rar
http://rapidshare.com/files/83649987/FXPHDMaya.part39.rar
http://rapidshare.com/files/83670247/FXPHDMaya.part40.rar
http://rapidshare.com/files/83684924/FXPHDMaya.part41.rar
http://rapidshare.com/files/83699026/FXPHDMaya.part42.rar
http://rapidshare.com/files/83716378/FXPHDMaya.part43.rar
http://rapidshare.com/files/83737274/FXPHDMaya.part44.rar
http://rapidshare.com/files/83759359/FXPHDMaya.part45.rar
http://rapidshare.com/files/83779894/FXPHDMaya.part46.rar
http://rapidshare.com/files/83969444/FXPHDMaya.part47.rar
http://rapidshare.com/files/83990311/FXPHDMaya.part48.rar
http://rapidshare.com/files/84021455/FXPHDMaya.part49.rar
http://rapidshare.com/files/84044226/FXPHDMaya.part50.rar
http://rapidshare.com/files/84063884/FXPHDMaya.part51.rar
http://rapidshare.com/files/84083735/FXPHDMaya.part52.rar
http://rapidshare.com/files/84101159/FXPHDMaya.part53.rar
http://rapidshare.com/files/84118988/FXPHDMaya.part54.rar
http://rapidshare.com/files/84136160/FXPHDMaya.part55.rar
http://rapidshare.com/files/84150574/FXPHDMaya.part56.rar
http://rapidshare.com/files/84164557/FXPHDMaya.part57.rar
http://rapidshare.com/files/84180838/FXPHDMaya.part58.rar
http://rapidshare.com/files/84202750/FXPHDMaya.part59.rar
http://rapidshare.com/files/84214932/FXPHDMaya.part60.rar
http://rapidshare.com/files/84231612/FXPHDMaya.part61.rar
http://rapidshare.com/files/84310885/FXPHDMaya.part62.rar
http://rapidshare.com/files/84411304/FXPHDMaya.part63.rar
http://rapidshare.com/files/84431946/FXPHDMaya.part64.rar
http://rapidshare.com/files/84445751/FXPHDMaya.part65.rar
http://rapidshare.com/files/84560696/FXPHDMaya.part66.rar
http://rapidshare.com/files/84589515/FXPHDMaya.part67.rar
http://rapidshare.com/files/84616481/FXPHDMaya.part68.rar
http://rapidshare.com/files/84636909/FXPHDMaya.part69.rar
http://rapidshare.com/files/84671968/FXPHDMaya.part70.rar
http://rapidshare.com/files/84683992/FXPHDMaya.part71.rar
http://rapidshare.com/files/84709487/FXPHDMaya.part72.rar
http://rapidshare.com/files/84722691/FXPHDMaya.part73.rar
http://rapidshare.com/files/84817855/FXPHDMaya.part74.rar
http://rapidshare.com/files/84852618/FXPHDMaya.part75.rar
http://rapidshare.com/files/84877229/FXPHDMaya.part76.rar
http://rapidshare.com/files/84894901/FXPHDMaya.part77.rar
http://rapidshare.com/files/84913368/FXPHDMaya.part78.rar
http://rapidshare.com/files/84927808/FXPHDMaya.part79.rar
http://rapidshare.com/files/84947287/FXPHDMaya.part80.rar

some other rs.om links:
Code:
http://rapidshare.com/files/82205572/mal.n.re.part01.rar
http://rapidshare.com/files/82206464/mal.n.re.part02.rar
http://rapidshare.com/files/82207341/mal.n.re.part03.rar
http://rapidshare.com/files/82208221/mal.n.re.part04.rar
http://rapidshare.com/files/82209161/mal.n.re.part05.rar
http://rapidshare.com/files/82210193/mal.n.re.part06.rar
http://rapidshare.com/files/82211158/mal.n.re.part07.rar
http://rapidshare.com/files/82212180/mal.n.re.part08.rar
http://rapidshare.com/files/82213309/mal.n.re.part09.rar
http://rapidshare.com/files/82214437/mal.n.re.part10.rar
http://rapidshare.com/files/82215590/mal.n.re.part11.rar
http://rapidshare.com/files/82216654/mal.n.re.part12.rar
http://rapidshare.com/files/82217674/mal.n.re.part13.rar
http://rapidshare.com/files/82218384/mal.n.re.part14.rar
http://rapidshare.com/files/82204611/myacl10.rar
No Pass

ไม่มีความคิดเห็น: