วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

Analog Training - Comic Book Coloring

Published: Mar 27, 2008

Gnomon Analog Training - Comic Book Coloring With Steve Firchow

In this third DVD of a series on comic book illustration techniques, Steve Firchow gives an overview of how to color a comic cover from beginning to end in Adobe Photoshop®. He begins with setting up a piece of black and white line art and describes his process for choosing colors, making rendering decisions and balancing color, light and detail. In addition, he discusses techniques for improving speed and the differences between coloring covers vs. interior comic pages.3 hours of lecture

Download from RapidShare
http://rapidshare.com/files/102260753/tac-cbcsf.part01.rar
http://rapidshare.com/files/102264499/tac-cbcsf.part02.rar
http://rapidshare.com/files/102267765/tac-cbcsf.part03.rar
http://rapidshare.com/files/102270901/tac-cbcsf.part04.rar
http://rapidshare.com/files/102274285/tac-cbcsf.part05.rar
http://rapidshare.com/files/102277634/tac-cbcsf.part06.rar
http://rapidshare.com/files/102283959/tac-cbcsf.part07.rar
http://rapidshare.com/files/102292465/tac-cbcsf.part08.rar
http://rapidshare.com/files/102585423/tac-cbcsf.part09.rar
http://rapidshare.com/files/102587264/tac-cbcsf.part10.rar
http://rapidshare.com/files/102590995/tac-cbcsf.part11.rar
http://rapidshare.com/files/102594571/tac-cbcsf.part12.rar
http://rapidshare.com/files/102596888/tac-cbcsf.part13.rar
http://rapidshare.com/files/102598593/tac-cbcsf.part14.rar
http://rapidshare.com/files/102600898/tac-cbcsf.part15.rar
http://rapidshare.com/files/102603030/tac-cbcsf.part16.rar
http://rapidshare.com/files/102604649/tac-cbcsf.part17.rar
http://rapidshare.com/files/102606380/tac-cbcsf.part18.rar
http://rapidshare.com/files/102608068/tac-cbcsf.part19.rar
http://rapidshare.com/files/102609735/tac-cbcsf.part20.rar
http://rapidshare.com/files/102611396/tac-cbcsf.part21.rar
http://rapidshare.com/files/102613007/tac-cbcsf.part22.rar
http://rapidshare.com/files/102614748/tac-cbcsf.part23.rar
http://rapidshare.com/files/102618460/tac-cbcsf.part24.rar
http://rapidshare.com/files/102620153/tac-cbcsf.part25.rar
http://rapidshare.com/files/102621781/tac-cbcsf.part26.rar
http://rapidshare.com/files/102623225/tac-cbcsf.part27.rar
http://rapidshare.com/files/102624696/tac-cbcsf.part28.rar
http://rapidshare.com/files/102626293/tac-cbcsf.part29.rar
http://rapidshare.com/files/102635636/tac-cbcsf.part30.rar
http://rapidshare.com/files/102636570/tac-cbcsf.part31.rar

Download from FileFactory
tac-cbcsf.part01.rar
tac-cbcsf.part02.rar
tac-cbcsf.part03.rar
tac-cbcsf.part04.rar
tac-cbcsf.part05.rar
tac-cbcsf.part06.rar
tac-cbcsf.part07.rar
tac-cbcsf.part08.rar
tac-cbcsf.part09.rar
tac-cbcsf.part10.rar
tac-cbcsf.part11.rar
tac-cbcsf.part12.rar
tac-cbcsf.part13.rar
tac-cbcsf.part14.rar
tac-cbcsf.part15.rar
tac-cbcsf.part16.rar
tac-cbcsf.part17.rar
tac-cbcsf.part18.rar
tac-cbcsf.part19.rar
tac-cbcsf.part20.rar
tac-cbcsf.part21.rar
tac-cbcsf.part22.rar
tac-cbcsf.part23.rar
tac-cbcsf.part24.rar
tac-cbcsf.part25.rar
tac-cbcsf.part26.rar
tac-cbcsf.part27.rar
tac-cbcsf.part28.rar
tac-cbcsf.part29.rar
tac-cbcsf.part30.rar
tac-cbcsf.part31.rar


For more info: Product homepage

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551Complete video tutorial in avi format about how to create outdoor lighting in v-ray | 32mb
================

http://rapidshare.com/files/102423286/Vray_ehsan.rar

3D Bedroom Model

3D Bedroom Model

Code:
http://rapidshare.com/files/102289377/bdrm01.rar

3DS Max scene

Simple Global Illumination in V-ray - By thinkdifferentforu
Published: Mar 26, 2008


High-quality rendering output in v-ray. Tutorial about how can u set u GI in vray 7min | 30mb
=================

http://rapidshare.com/files/102424658/Simple_GI_Tutorial.rar


วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

Simply Maya The Fantasy Female - By Danvart
Published: Feb 3, 2008

Simply Maya The Fantasy Female

This tutorial is geared for intermediate Maya users.
If you're into realistic characters then this tutorial a definite.
We will start off this tutorial by using image planes of side and front views.
The modeling techniques used will be shaping in nurbs,
converting to polygons to add details,
and then into sub'ds to define the final shapes.
When the modeling of our character is complete
we move toward preparing our model for texturing.
We do this by laying out the Uv's for all the separate parts of the body
to make them flat so we can get a clean UV snap-shot for our painted textures.
Tools covered in the layout section include planar map, cylindrical map,
and automatic map, as well as move and sew Uv's.
After the Uv's are finished and your snap-shot is taken
we jump into a paint program to start adding color and texture to our model.
You will learn how to use layers for different areas as well as how to stain up certain parts of the body like the head and shirt for a more natural look.
The last section covers how to texture a few of the nurbs surfaces of our character, such as the hair, using Maya built-in shading networks.

Running Time: ~ 13 Hours ( AVI-DivX-800x600 ) + Support files ( JPEGs )

http://rapidshare.com/files/88860642/DListff.rar.html


For more info: Product homepage
Posted by haiddasalami
Date - Feb 4, 2008 19:55:01
pretty sure this is fake too
Posted by yacine911
Date - Feb 5, 2008 09:13:54
it's not a fake you will download a notpad then you find the all link
http://rapidshare.com/files/44198218/SMFM.part01.rar
http://rapidshare.com/files/44200676/SMFM.part02.rar
http://rapidshare.com/files/44203109/SMFM.part03.rar
http://rapidshare.com/files/44205679/SMFM.part04.rar
http://rapidshare.com/files/44208816/SMFM.part05.rar
http://rapidshare.com/files/44211171/SMFM.part06.rar
http://rapidshare.com/files/44213595/SMFM.part07.rar
http://rapidshare.com/files/44216132/SMFM.part08.rar
http://rapidshare.com/files/44218674/SMFM.part09.rar
http://rapidshare.com/files/44221283/SMFM.part10.rar
http://rapidshare.com/files/44224026/SMFM.part11.rar
http://rapidshare.com/files/44226649/SMFM.part12.rar
http://rapidshare.com/files/44229335/SMFM.part13.rar
http://rapidshare.com/files/44231976/SMFM.part14.rar
http://rapidshare.com/files/44234372/SMFM.part15.rar
http://rapidshare.com/files/44236893/SMFM.part16.rar
http://rapidshare.com/files/44239409/SMFM.part17.rar
http://rapidshare.com/files/44240531/SMFM.part18.rar
Posted by enzo80
Date - Feb 7, 2008 08:07:10
http://rapidshare.com/files/44229335/SMFM.part13.rar

isnt working

can you re-load please
Posted by syfer
Date - Feb 13, 2008 05:14:18
it worked for me the link
http://rapidshare.com/files/44229335/SMFM.part13.rar
works fine for me

Facial animation toolset for Maya 6-2008


Download:
http://rapidshare.com/files/89780421/Facial_Animation_Toolset_1.2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/89780677/Facial_Animation_Toolset_1.2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/89780913/Facial_Animation_Toolset_1.2.part3.rar
http://rapidshare.com/files/89781186/Facial_Animation_Toolset_1.2.part4.rarDigital Tutors-Introduction to Maya Muscle - By toolongusername
Published: Feb 9, 2008

Digital Tutors-Introduction to Maya Muscle - 1 Gb

An complete guide to realistic muscle simulation in Maya
Create realistic muscle and skin motion and become productive with the flexible Maya Muscle tools and workflow, while learning creative techniques for enhancing character performances. Contains over 3 hours of project-based training. Perfect for artists learning Maya Muscle.
Popular highlights include:

Maya Muscle Overview
Capsules, Bones and Muscles
Muscle Builder User Interface
Modeling Muscle Definition
Custom Muscle Shapes
Muscle Spline Deformer
Muscle Stretch Deformer
Muscle Skin Deformers
Sliding and Shrinkwrap
Painting Muscle Weights
Jiggle, Cycle and Rest Attributes
Relax and Smooth Attributes
Muscle Caching
Surface Attach
Muscle Setup for Symmetrical Characters


Download from Rapidshare
http://rapidshare.com/files/90358379/DTIMM.part01.rar
http://rapidshare.com/files/90401027/DTIMM.part02.rar
http://rapidshare.com/files/90402865/DTIMM.part03.rar
http://rapidshare.com/files/90404778/DTIMM.part04.rar
http://rapidshare.com/files/90406774/DTIMM.part05.rar
http://rapidshare.com/files/90408812/DTIMM.part06.rar
http://rapidshare.com/files/90410860/DTIMM.part07.rar
http://rapidshare.com/files/90412736/DTIMM.part08.rar
http://rapidshare.com/files/90399150/DTIMM.part09.rar
http://rapidshare.com/files/90394357/DTIMM.part10.rar
http://rapidshare.com/files/90351809/DTIMM.part11.rar

Download from FileFactory
DTIMM.part01.rar
DTIMM.part02.rar
DTIMM.part03.rar
DTIMM.part04.rar
DTIMM.part05.rar
DTIMM.part06.rar
DTIMM.part07.rar
DTIMM.part08.rar
DTIMM.part09.rar
DTIMM.part10.rar
DTIMM.part11.rar


For more info: Product homepage

another links

http://rapidshare.com/files/90506306/DTIMM.part01.rar
http://rapidshare.com/files/90506258/DTIMM.part02.rar
http://rapidshare.com/files/90506296/DTIMM.part03.rar
http://rapidshare.com/files/90506262/DTIMM.part04.rar
http://rapidshare.com/files/90506324/DTIMM.part05.rar
http://rapidshare.com/files/90506337/DTIMM.part06.rar
http://rapidshare.com/files/90506348/DTIMM.part07.rar
http://rapidshare.com/files/90506342/DTIMM.part08.rar
http://rapidshare.com/files/90506405/DTIMM.part09.rar
http://rapidshare.com/files/90506381/DTIMM.part10.rar
http://rapidshare.com/files/90506145/DTIMM.part11.rar

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551
Files: 40x95Mb
Pass: gfxgfx.net
http://www.thegnomonworkshop.com/dvds/khu02.htmlhttp://rapidshare.com/files/85587027/gno.aut.mod.tut.part01.rar
http://rapidshare.com/files/85588193/gno.aut.mod.tut.part02.rar
http://rapidshare.com/files/85589594/gno.aut.mod.tut.part03.rar
http://rapidshare.com/files/85590735/gno.aut.mod.tut.part04.rar
http://rapidshare.com/files/85591912/gno.aut.mod.tut.part05.rar
http://rapidshare.com/files/85593172/gno.aut.mod.tut.part06.rar
http://rapidshare.com/files/85594150/gno.aut.mod.tut.part07.rar
http://rapidshare.com/files/85595270/gno.aut.mod.tut.part08.rar
http://rapidshare.com/files/85596243/gno.aut.mod.tut.part09.rar
http://rapidshare.com/files/85597180/gno.aut.mod.tut.part10.rar
http://rapidshare.com/files/85598207/gno.aut.mod.tut.part11.rar
http://rapidshare.com/files/85599140/gno.aut.mod.tut.part12.rar
http://rapidshare.com/files/85600165/gno.aut.mod.tut.part13.rar
http://rapidshare.com/files/85601086/gno.aut.mod.tut.part14.rar
http://rapidshare.com/files/85601997/gno.aut.mod.tut.part15.rar
http://rapidshare.com/files/85603057/gno.aut.mod.tut.part16.rar
http://rapidshare.com/files/85603929/gno.aut.mod.tut.part17.rar
http://rapidshare.com/files/85604771/gno.aut.mod.tut.part18.rar
http://rapidshare.com/files/85605664/gno.aut.mod.tut.part19.rar
http://rapidshare.com/files/85606627/gno.aut.mod.tut.part20.rar
http://rapidshare.com/files/85607525/gno.aut.mod.tut.part21.rar
http://rapidshare.com/files/85608461/gno.aut.mod.tut.part22.rar
http://rapidshare.com/files/85609325/gno.aut.mod.tut.part23.rar
http://rapidshare.com/files/85610289/gno.aut.mod.tut.part24.rar
http://rapidshare.com/files/85611151/gno.aut.mod.tut.part25.rar
http://rapidshare.com/files/85611962/gno.aut.mod.tut.part26.rar
http://rapidshare.com/files/85612915/gno.aut.mod.tut.part27.rar
http://rapidshare.com/files/85613722/gno.aut.mod.tut.part28.rar
http://rapidshare.com/files/85614423/gno.aut.mod.tut.part29.rar
http://rapidshare.com/files/85615233/gno.aut.mod.tut.part30.rar
http://rapidshare.com/files/85616142/gno.aut.mod.tut.part31.rar
http://rapidshare.com/files/85617113/gno.aut.mod.tut.part32.rar
http://rapidshare.com/files/85636790/gno.aut.mod.tut.part33.rar
http://rapidshare.com/files/85636910/gno.aut.mod.tut.part34.rar
http://rapidshare.com/files/85637670/gno.aut.mod.tut.part35.rar
http://rapidshare.com/files/85638015/gno.aut.mod.tut.part36.rar
http://rapidshare.com/files/85638598/gno.aut.mod.tut.part37.rar
http://rapidshare.com/files/85639109/gno.aut.mod.tut.part38.rar
http://rapidshare.com/files/85639356/gno.aut.mod.tut.part40.rar
http://rapidshare.com/files/85639537/gno.aut.mod.tut.part39.rar
http://rapidshare.com/files/85641004/gno.aut.mod.tut.part33.rar

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

Interesting WEB

ART
http://www.williamwhitaker.com/

http://conceptart.org/?artist=Tinfoil
http://www.conceptart.org/forums/forumdisplay.php?s=48600e91805ed0592ad76e582557a4e9&f=5
Artist
http://www.mattksmith.com/index.html

Character Design

http://characterdesign.blogspot.com/
http://www.characterdesigns.com/forum/
http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=home
http://illustration.org/
http://www.tofugirls.com/

Download
http://3d.arxua.com/2008
http://www.final4ever.com/
CG
http://www.itsartmag.com/features/timborgmann/TimBorgmann-P2.html

MUSIC

http://www.culture.go.th/research/musical/html/th_download.htm
The Structure Of Man - Dvd2THE STRUCTURE OF MAN
Drawing The Human Figure From Your Mind Anatomy Training Course
DVD 2 - Muscles 1 [Lessons 75-148]


The training included on the "Structure of Man” DVDs is nothing short of emarkable. I am not even halfway through this (stunningly) comprehensive series of anatomy drawing videos, and I would urge anyone with the slightest interest in fine art to invest in this training without hesitation. Taking the viewer from the basic formulas of human proportion to the creation of advanced skeletal and muscle structures (and beyond), Mr. Phoenix has been truly generous with his time and talent, creating a product that will surely stand the test of time as one of the foremost instructional resources on the topic of human anatomy illustration. In addition to his astounding artistic skill, Phoenix is also a fine educator, and I have already recommended this set to several friends and colleagues (all of whom agree that “The Structure of Man” has been of greater educational value than all of the drawing classes they took in college put together). What’s more, the teaching style that Phoenix employs can bring anyone with the proper motivation (with or without prior fine art experience) the knowledge required to fully realize the intricate concept of human invention - so much so that the formulas become as easy to recall as the language we speak every day. With lessons learned from this set, one will have the freedom and confidence to later infuse their own artistic sensibilities into the creation of the human form – and from any imaginable perspective and pose. “The Structure of Man” is a treasured collection in my multimedia-training library, and I look forward to any future projects that Mr. Phoenix has planned for the future. Thank you Riven.


More Info


Size: 2,9 Gb.

Download:

Rapidshare
http://rapidshare.com/files/25807783/TSOMM1L75-148.SFV
http://rapidshare.com/files/25735034...148.part01.rar
http://rapidshare.com/files/25738033...148.part02.rar
http://rapidshare.com/files/25732103...148.part03.rar
http://rapidshare.com/files/25744434...148.part04.rar
http://rapidshare.com/files/25747832...148.part05.rar
http://rapidshare.com/files/25751251...148.part06.rar
http://rapidshare.com/files/25754897...148.part07.rar
http://rapidshare.com/files/25741151...148.part08.rar
http://rapidshare.com/files/25812687...148.part09.rar
http://rapidshare.com/files/25816974...148.part10.rar
http://rapidshare.com/files/25831904...148.part11.rar
http://rapidshare.com/files/25837159...148.part12.rar
http://rapidshare.com/files/25841804...148.part13.rar
http://rapidshare.com/files/25846517...148.part14.rar
http://rapidshare.com/files/25850942...148.part15.rar
http://rapidshare.com/files/25854830...148.part16.rar
http://rapidshare.com/files/25858834...148.part17.rar
http://rapidshare.com/files/25862364...148.part18.rar
http://rapidshare.com/files/25865859...148.part19.rar
http://rapidshare.com/files/25869056...148.part20.rar
http://rapidshare.com/files/25872051...148.part21.rar
http://rapidshare.com/files/25874563...148.part22.rar
http://rapidshare.com/files/25876797...148.part23.rar
http://rapidshare.com/files/25878953...148.part24.rar
http://rapidshare.com/files/25881317...148.part25.rar
http://rapidshare.com/files/25883669...148.part26.rar
http://rapidshare.com/files/25886149...148.part27.rar
http://rapidshare.com/files/25888619...148.part28.rar
http://rapidshare.com/files/25890957...148.part29.rar
http://rapidshare.com/files/25893218...148.part30.rar
http://rapidshare.com/files/25895245...148.part31.rar
http://rapidshare.com/files/25897357...148.part32.rar
http://rapidshare.com/files/25899567...148.part33.rar
http://rapidshare.com/files/25901677...148.part34.rar
http://rapidshare.com/files/25903824...148.part35.rar
http://rapidshare.com/files/25906083...148.part36.rar
http://rapidshare.com/files/25908610...148.part37.rar
http://rapidshare.com/files/25911197...148.part38.rar
http://rapidshare.com/files/25914132...148.part39.rar
http://rapidshare.com/files/25917107...148.part40.rar
http://rapidshare.com/files/25920545...148.part41.rar
http://rapidshare.com/files/25924153...148.part42.rar
http://rapidshare.com/files/25927614...148.part43.rar
http://rapidshare.com/files/25931526...148.part44.rar
http://rapidshare.com/files/25935507...148.part45.rar
http://rapidshare.com/files/25939350...148.part46.rar
http://rapidshare.com/files/25942840...148.part47.rar
http://rapidshare.com/files/25946644...148.part48.rar
http://rapidshare.com/files/25950363...148.part49.rar
http://rapidshare.com/files/25954242...148.part50.rar
http://rapidshare.com/files/25982226...148.part51.rar
http://rapidshare.com/files/25985819...148.part52.rar
http://rapidshare.com/files/25996075...148.part53.rar
http://rapidshare.com/files/25999958...148.part54.rar
http://rapidshare.com/files/26003498...148.part55.rar
http://rapidshare.com/files/26007139...148.part56.rar
http://rapidshare.com/files/26010833...148.part57.rar
http://rapidshare.com/files/26014714...148.part58.rar
http://rapidshare.com/files/26069920...148.part59.rar
http://rapidshare.com/files/26071525...148.part60.rar
http://rapidshare.com/files/26073453...148.part61.rar
http://rapidshare.com/files/26075023...148.part62.rarCode:
RAR Password: YeYo4NigMae
__________________
bestripper
bestripper is offline Reply With Quote
Old 26-04-2007, 01:55 #2
Devilish
Registered User

Activity Longevity
0/20 4/20
Today Posts
0/5 ssssssss3
Posts: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
r u going to upload dvd 3 4 and 5?

anyway thx this tutorial is awsome
Devilish is offline Reply With Quote
Old 26-04-2007, 11:39 #3
bestripper
Moderator

bestripper's Avatar

Activity Longevity
20/20 13/20
Today Posts
0/5 sssss8419
Posts: 8,419
Thanks: 122
Thanked 1,823 Times in 1,002 Posts
THE STRUCTURE OF MAN
Drawing The Human Figure From Your Mind Anatomy Training Course
DVD 3 - Muscles 2 [Lessons 149-178]


The training included on the "Structure of Man” DVDs is nothing short of emarkable. I am not even halfway through this (stunningly) comprehensive series of anatomy drawing videos, and I would urge anyone with the slightest interest in fine art to invest in this training without hesitation. Taking the viewer from the basic formulas of human proportion to the creation of advanced skeletal and muscle structures (and beyond), Mr. Phoenix has been truly generous with his time and talent, creating a product that will surely stand the test of time as one of the foremost instructional resources on the topic of human anatomy illustration. In addition to his astounding artistic skill, Phoenix is also a fine educator, and I have already recommended this set to several friends and colleagues (all of whom agree that “The Structure of Man” has been of greater educational value than all of the drawing classes they took in college put together). What’s more, the teaching style that Phoenix employs can bring anyone with the proper motivation (with or without prior fine art experience) the knowledge required to fully realize the intricate concept of human invention - so much so that the formulas become as easy to recall as the language we speak every day. With lessons learned from this set, one will have the freedom and confidence to later infuse their own artistic sensibilities into the reation of the human form – and from any imaginable perspective and pose. “The Structure of Man” is a treasured collection in my multimedia-training library, and I look forward to any future projects that Mr. Phoenix has planned for the future. Thank you Riven.

More Info


Size: 1,15 Gb.

Download:

Rapidshare
http://rapidshare.com/files/26592719/TSOMM2L149-178.SFV
http://rapidshare.com/files/26594896...178.part01.rar
http://rapidshare.com/files/26597483...178.part02.rar
http://rapidshare.com/files/26600513...178.part03.rar
http://rapidshare.com/files/26603566...178.part04.rar
http://rapidshare.com/files/26606643...178.part05.rar
http://rapidshare.com/files/26609753...178.part06.rar
http://rapidshare.com/files/26612590...178.part07.rar
http://rapidshare.com/files/26615641...178.part08.rar
http://rapidshare.com/files/26618742...178.part09.rar
http://rapidshare.com/files/26621981...178.part10.rar
http://rapidshare.com/files/26655460...178.part11.rar
http://rapidshare.com/files/26659129...178.part12.rar
http://rapidshare.com/files/26663020...178.part13.rar
http://rapidshare.com/files/26666652...178.part14.rar
http://rapidshare.com/files/26674908...178.part15.rar
http://rapidshare.com/files/26678524...178.part16.rar
http://rapidshare.com/files/26682200...178.part17.rar
http://rapidshare.com/files/26685911...178.part18.rar
http://rapidshare.com/files/26689922...178.part19.rar
http://rapidshare.com/files/26693974...178.part20.rar
http://rapidshare.com/files/26698026...178.part21.rar
http://rapidshare.com/files/26701798...178.part22.rar
http://rapidshare.com/files/26704187...178.part23.rar

RAR Password: YeYo4NigMaeTHE STRUCTURE OF MAN
Drawing The Human Figure From Your Mind Anatomy Training Course
DVD 4


The training included on the "Structure of Man” DVDs is nothing short of emarkable. I am not even halfway through this (stunningly) comprehensive series of anatomy drawing videos, and I would urge anyone with the slightest interest in fine art to invest in this training without hesitation. Taking the viewer from the basic formulas of human proportion to the creation of advanced skeletal and muscle structures (and beyond), Mr. Phoenix has been truly generous with his time and talent, creating a product that will surely stand the test of time as one of the foremost instructional resources on the topic of human anatomy illustration. In addition to his astounding artistic skill, Phoenix is also a fine educator, and I have already recommended this set to several friends and colleagues (all of whom agree that “The Structure of Man” has been of greater educational value than all of the drawing classes they took in college put together). What’s more, the teaching style that Phoenix employs can bring anyone with the proper motivation (with or without prior fine art experience) the knowledge required to fully realize the intricate concept of human invention - so much so that the formulas become as easy to recall as the language we speak every day. With lessons learned from this set, one will have the freedom and confidence to later infuse their own artistic sensibilities into the reation of the human form – and from any imaginable perspective and pose. “The Structure of Man” is a treasured collection in my multimedia-training library, and I look forward to any future projects that Mr. Phoenix has planned for the future. Thank you Riven.

More Info

Size: 1 Gb.

Download:

Rapidshare
http://rapidshare.com/files/26757705/TSOM4.SFV
http://rapidshare.com/files/26714077/TSOM4.part01.rar
http://rapidshare.com/files/26717304/TSOM4.part02.rar
http://rapidshare.com/files/26720871/TSOM4.part03.rar
http://rapidshare.com/files/26723746/TSOM4.part04.rar
http://rapidshare.com/files/26726452/TSOM4.part05.rar
http://rapidshare.com/files/26729004/TSOM4.part06.rar
http://rapidshare.com/files/26731346/TSOM4.part07.rar
http://rapidshare.com/files/26733588/TSOM4.part08.rar
http://rapidshare.com/files/26735910/TSOM4.part09.rar
http://rapidshare.com/files/26738301/TSOM4.part10.rar
http://rapidshare.com/files/26740323/TSOM4.part11.rar
http://rapidshare.com/files/26742248/TSOM4.part12.rar
http://rapidshare.com/files/26744324/TSOM4.part13.rar
http://rapidshare.com/files/26746363/TSOM4.part14.rar
http://rapidshare.com/files/26748417/TSOM4.part15.rar
http://rapidshare.com/files/26750148/TSOM4.part16.rar
http://rapidshare.com/files/26751935/TSOM4.part17.rar
http://rapidshare.com/files/26753732/TSOM4.part18.rar
http://rapidshare.com/files/26755685/TSOM4.part19.rar
http://rapidshare.com/files/26757703/TSOM4.part20.rar

RAR Password: YeYo4NigMae


THE STRUCTURE OF MAN
Drawing The Human Figure From Your Mind Anatomy Training Course
DVD 5


The training included on the "Structure of Man” DVDs is nothing short of emarkable. I am not even halfway through this (stunningly) comprehensive series of anatomy drawing videos, and I would urge anyone with the slightest interest in fine art to invest in this training without hesitation. Taking the viewer from the basic formulas of human proportion to the creation of advanced skeletal and muscle structures (and beyond), Mr. Phoenix has been truly generous with his time and talent, creating a product that will surely stand the test of time as one of the foremost instructional resources on the topic of human anatomy illustration. In addition to his astounding artistic skill, Phoenix is also a fine educator, and I have already recommended this set to several friends and colleagues (all of whom agree that “The Structure of Man” has been of greater educational value than all of the drawing classes they took in college put together). What’s more, the teaching style that Phoenix employs can bring anyone with the proper motivation (with or without prior fine art experience) the knowledge required to fully realize the intricate concept of human invention - so much so that the formulas become as easy to recall as the language we speak every day. With lessons learned from this set, one will have the freedom and confidence to later infuse their own artistic sensibilities into the reation of the human form – and from any imaginable perspective and pose. “The Structure of Man” is a treasured collection in my multimedia-training library, and I look forward to any future projects that Mr. Phoenix has planned for the future. Thank you Riven.

More Info

Size: 550 Mb.

Download:

Rapidshare
http://rapidshare.com/files/26761887/TSOM5.SFV
http://rapidshare.com/files/26764341/TSOM5.part01.rar
http://rapidshare.com/files/26766471/TSOM5.part02.rar
http://rapidshare.com/files/26769093/TSOM5.part03.rar
http://rapidshare.com/files/26771755/TSOM5.part04.rar
http://rapidshare.com/files/26774361/TSOM5.part05.rar
http://rapidshare.com/files/26777023/TSOM5.part06.rar
http://rapidshare.com/files/26779790/TSOM5.part07.rar
http://rapidshare.com/files/26782640/TSOM5.part08.rar
http://rapidshare.com/files/26785458/TSOM5.part09.rar
http://rapidshare.com/files/26788354/TSOM5.part10.rar
http://rapidshare.com/files/26791260/TSOM5.part11.rar

RAR Password: YeYo4NigMae
__________________
bestripper