วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Evermotion Mental4Ever The most expected Mental Ray Tutorial Ever

Evermotion Mental4Ever The most expected Mental Ray Tutorial Ever

Learn Mental Ray for 3DS Max through BASIC to ADVANCED video lessons on DVD. Package includes two DVDs (basic + advanced) with over 5h 40min video materials and 300 MB of test scenes.

Download:
http://rapidshare.com/files/125909231/Evermotion_Mental4Ever.part001.rar
http://rapidshare.com/files/125909405/Evermotion_Mental4Ever.part002.rar
http://rapidshare.com/files/125910060/Evermotion_Mental4Ever.part003.rar
http://rapidshare.com/files/125930479/Evermotion_Mental4Ever.part004.rar
http://rapidshare.com/files/125913253/Evermotion_Mental4Ever.part005.rar
http://rapidshare.com/files/125913960/Evermotion_Mental4Ever.part006.rar
http://rapidshare.com/files/125916218/Evermotion_Mental4Ever.part007.rar
http://rapidshare.com/files/125916746/Evermotion_Mental4Ever.part008.rar
http://rapidshare.com/files/125919086/Evermotion_Mental4Ever.part009.rar
http://rapidshare.com/files/125930559/Evermotion_Mental4Ever.part010.rar
http://rapidshare.com/files/125920892/Evermotion_Mental4Ever.part011.rar
http://rapidshare.com/files/125922512/Evermotion_Mental4Ever.part012.rar
http://rapidshare.com/files/125923912/Evermotion_Mental4Ever.part013.rar
http://rapidshare.com/files/125925383/Evermotion_Mental4Ever.part014.rar
http://rapidshare.com/files/125926752/Evermotion_Mental4Ever.part015.rar
http://rapidshare.com/files/126038960/Evermotion_Mental4Ever.part016.rar
http://rapidshare.com/files/125930816/Evermotion_Mental4Ever.part017.rar
http://rapidshare.com/files/125934376/Evermotion_Mental4Ever.part018.rar
http://rapidshare.com/files/126059889/Evermotion_Mental4Ever.part019.rar
http://rapidshare.com/files/125934675/Evermotion_Mental4Ever.part020.rar
http://rapidshare.com/files/125937225/Evermotion_Mental4Ever.part021.rar
http://rapidshare.com/files/126050259/Evermotion_Mental4Ever.part022.rar
http://rapidshare.com/files/125971837/Evermotion_Mental4Ever.part023.rar
http://rapidshare.com/files/125972933/Evermotion_Mental4Ever.part024.rar
http://rapidshare.com/files/125989919/Evermotion_Mental4Ever.part025.rar
http://rapidshare.com/files/125990801/Evermotion_Mental4Ever.part026.rar
http://rapidshare.com/files/125991647/Evermotion_Mental4Ever.part027.rar
http://rapidshare.com/files/125992577/Evermotion_Mental4Ever.part028.rar
http://rapidshare.com/files/125993579/Evermotion_Mental4Ever.part029.rar
http://rapidshare.com/files/125994489/Evermotion_Mental4Ever.part030.rar
http://rapidshare.com/files/125995521/Evermotion_Mental4Ever.part031.rar
http://rapidshare.com/files/125996506/Evermotion_Mental4Ever.part032.rar
http://rapidshare.com/files/125997442/Evermotion_Mental4Ever.part033.rar
http://rapidshare.com/files/125998347/Evermotion_Mental4Ever.part034.rar
http://rapidshare.com/files/125999222/Evermotion_Mental4Ever.part035.rar
http://rapidshare.com/files/126000135/Evermotion_Mental4Ever.part036.rar
http://rapidshare.com/files/126001088/Evermotion_Mental4Ever.part037.rar
http://rapidshare.com/files/126002077/Evermotion_Mental4Ever.part038.rar
http://rapidshare.com/files/126003032/Evermotion_Mental4Ever.part039.rar
http://rapidshare.com/files/126004046/Evermotion_Mental4Ever.part040.rar
http://rapidshare.com/files/126004938/Evermotion_Mental4Ever.part041.rar
http://rapidshare.com/files/126005887/Evermotion_Mental4Ever.part042.rar
http://rapidshare.com/files/126006825/Evermotion_Mental4Ever.part043.rar
http://rapidshare.com/files/126007837/Evermotion_Mental4Ever.part044.rar
http://rapidshare.com/files/126008876/Evermotion_Mental4Ever.part045.rar
http://rapidshare.com/files/126010034/Evermotion_Mental4Ever.part046.rar
http://rapidshare.com/files/126011035/Evermotion_Mental4Ever.part047.rar
http://rapidshare.com/files/126012251/Evermotion_Mental4Ever.part048.rar
http://rapidshare.com/files/126013313/Evermotion_Mental4Ever.part049.rar
http://rapidshare.com/files/126014549/Evermotion_Mental4Ever.part050.rar
http://rapidshare.com/files/126015862/Evermotion_Mental4Ever.part051.rar

ไม่มีความคิดเห็น: