วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

Interesting WEB

ART
http://www.williamwhitaker.com/

http://conceptart.org/?artist=Tinfoil
http://www.conceptart.org/forums/forumdisplay.php?s=48600e91805ed0592ad76e582557a4e9&f=5
Artist
http://www.mattksmith.com/index.html

Character Design

http://characterdesign.blogspot.com/
http://www.characterdesigns.com/forum/
http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=home
http://illustration.org/
http://www.tofugirls.com/

Download
http://3d.arxua.com/2008
http://www.final4ever.com/
CG
http://www.itsartmag.com/features/timborgmann/TimBorgmann-P2.html

MUSIC

http://www.culture.go.th/research/musical/html/th_download.htm

ไม่มีความคิดเห็น: