วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551

Autodesk 3DS Max 9. Interactive Course [RUSSIAN] - By harakiry
Published: Mar 13, 2008

Год: 2007
Формат: nrg - образ
Размер: 672 Мб
Язык: русский
Интерактивный курс по программе Autodesk 3DS MAX 9 предназначен для пользователей, впервые приступающих к работе с этой программой. Благодаря данному курсу пользователь сможет легко и быстро освоить принципы работы с программой, подробно изучить ее интерфейс и основные действия.

links
http://rapidshare.com/files/99178065/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part1.rar
http://rapidshare.com/files/99179833/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part2.rar
http://rapidshare.com/files/99181626/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part3.rar
http://rapidshare.com/files/99184239/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part4.rar
http://rapidshare.com/files/99185851/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part5.rar
http://rapidshare.com/files/99187419/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part6.rar
http://rapidshare.com/files/99188675/Autodesk3DSMax9.Interac.course.part7.rar


http://share0.com/get?re=785283104
http://share0.com/get?re=48667009
http://share0.com/get?re=1385517616
http://share0.com/get?re=1593220192
http://share0.com/get?re=253096604
http://share0.com/get?re=1631737377
http://share0.com/get?re=1316169692

ไม่มีความคิดเห็น: